Tälle sivulle listataan erilaisia hyödyllisiä verkkoaineistoja. Liiton omia julkaisuja löytyy kohdasta Julkaisut.

 

Sirkuksen ohjaamisen avuksi

 • SIRKUS – luovaa liikuntaa kouluun Menetelmäopas yhteisölliseen ja omaehtoiseen sirkustoimintaan. Julkaisija Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppu.
 • Edellä mainittuun oppaaseen liittyvät tehtäväkortit (mm. leikkejä ja harjoitteita)
 • Art Againts Racism. Menetelmäopas rasisminvastaiseen työskentelyyn nuorten kanssa. Allianssi ry. (Suomen Nuorisosirkusliitto ollut mukana tekemässä opasta)
 • Taiteen edistämiskeskuksen julkaisema Taiteen puheeksiottamisen opas avaa taidepuhetta sarjakuvan kautta.
 • Siteswap-kortit jongleerausharjoituksiin  (PDF)
 • PEYC-hankkeen mestarikursseilta on koottu laaja materiaalipankki kaikkien käyttöön. Sivustolta löytyvät muun muassa kurssiohjelmat ja monipuolisesti erilaisia harjoituksia, leikkejä ja muita vinkkejä, joita voi hyödyntää sirkusopetuksessa. Tutustu sivustoon: www.peyc.eu/resource-centre/

 

Sosiaalinen sirkus

 • Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas pdf-versiona Sosiaalinen sirkus -hankkeen sivuilla
 • CARAVAN-verkosto: Sosiaalisen sirkuksen ohjaajan osaamisalueet (2012) Lataa
 • Kirsi Kähkönen: Vammaisten ihmisten kokemukset taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä. Kulttuuria kaikille (2012) Lataa
 • Minna Heiniö: Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä. Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille. Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäyte (2012) Lataa
 • Veera Jukkara: Olemme sitä, miten viestimme. Sisäinen viestintä Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poossa. Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäyte (2012) Lataa
 • Susanna Hintikka: Taide tavaksi – taideopetus hyvinvointia luomassa. Kehittämissuunnitelma Espoon esittävän taiteen koulun HYVE-ryhmien toteuttamiseksi. Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäyte (2012) Lataa
 • Pilvi Kuitu: Sosiaalisen sirkuksen toiminnan vaikutukset vanhusten hoivaympäristössä. ”Sirkuksessa unohdan aina, että on sairautta. Tampereen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö YAMK (2013) Lataa
 • Anna Saarelainen: Sirkustaidot syrjäytymisen estämisen välineinä. Sosiaalisen sirkuksen äärellä. Tampereen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö (2012) Lataa
 • Riikka Åstrand: ”Mustakin olis voinu tulla joku huligaani jos mä en olis siihen sirkukseen jumittunu.” Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä – tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista. Helsingin yliopisto, pro gradu -tutkielma (2007) Lataa

Muita oppaita

In English

Circus Trainers
PEYC resource center: lots of circus games, tips how to teach circus (see the contents under each masterclass)

CATE Handbook: Basic Circus Trainer Progammes (PDF). Circus Adults Training Europe (FYCA participated).

Social Circus