Tälle sivulle listataan erilaisia hyödyllisiä verkkoaineistoja. Liiton omia julkaisuja löytyy kohdasta Julkaisut.

In English

Circus Trainers

CATE Handbook: Basic Circus Trainer Progammes (PDF). Circus Adults Training Europe (FYCA participated).

Social Circus

 

Sirkuksen ohjaamisen avuksi

 

Sosiaalinen sirkus

  • Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas pdf-versiona Sosiaalinen sirkus -hankkeen sivuilla
  • CARAVAN-verkosto: Sosiaalisen sirkuksen ohjaajan osaamisalueet (2012) Lataa
  • Kirsi Kähkönen: Vammaisten ihmisten kokemukset taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä. Kulttuuria kaikille (2012) Lataa
  • Minna Heiniö: Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä. Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille. Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäyte (2012) Lataa
  • Veera Jukkara: Olemme sitä, miten viestimme. Sisäinen viestintä Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poossa. Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäyte (2012) Lataa
  • Susanna Hintikka: Taide tavaksi – taideopetus hyvinvointia luomassa. Kehittämissuunnitelma Espoon esittävän taiteen koulun HYVE-ryhmien toteuttamiseksi. Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäyte (2012) Lataa
  • Pilvi Kuitu: Sosiaalisen sirkuksen toiminnan vaikutukset vanhusten hoivaympäristössä. ”Sirkuksessa unohdan aina, että on sairautta. Tampereen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö YAMK (2013) Lataa
  • Anna Saarelainen: Sirkustaidot syrjäytymisen estämisen välineinä. Sosiaalisen sirkuksen äärellä. Tampereen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö (2012) Lataa
  • Riikka Åstrand: ”Mustakin olis voinu tulla joku huligaani jos mä en olis siihen sirkukseen jumittunu.” Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä – tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista. Helsingin yliopisto, pro gradu -tutkielma (2007) Lataa

Muita oppaita