Suomen Nuorisosirkusliitto perustettiin vuonna 1991, kun sirkuskerhot eri puolilta Suomea liittyivät yhteen. Jäsenet ovat sirkuskouluja sekä muita säännöllistä sirkusopetusta järjestäviä yhteisöjä. Vuonna 2013 voimaan tulleen sääntömuutoksen myötä myös yksityiset henkilöt voivat liittyä jäseneksi. Liiton jäsenet näet täältä.

Liiton toimintaan kuuluvat esimerkiksi tapahtumien, leirien ja koulutusten järjestäminen, kansainvälinen toiminta, tiedottaminen sekä erilaiset projektit yhteistyössä monien tahojen kanssa.

SNSL koordinoi ja tukee eri puolilla Suomea tapahtuvaa toimintaa, järjestää tapahtumia ja koulutuksiä sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista jäsenistölleen esimerkiksi Sirkuspyramidi-lehden, sähköisen kuukausitiedotteen ja nettisivujen avulla. Liitto kerää ja välittää kansainvälistä tietoa, taitoa ja yhteyksiä eri maiden sirkusharrastuksesta ja koulutuksesta. Liitto pitää yllä jäsenrekisteriä ja kouluttajapankkia.

Toimintaa ohjaa näkemys sirkusharrastuksen yhteisöllisyydestä ja kasvattavasta elementistä. Sirkusharrastus on tasa-arvoinen ulkonäköön, ikään, varallisuuteen, sukupuoleen tai asuinpaikkaan sitoutumaton toiminnan laji. Se on monipuolista, fyysistä kuntoa ja koordinaatiokykyä kehittävää ja ohjaa tasapainoon niin fyysisessä kuin psyykkisessäkin mielessä. Vastuullisuus, yhteisöllisyys ja ja esteettisyyden ymmärtäminen ovat tärkeitä sirkukseen kuuluvia elementtejä.

SNSL toimintakertomus 2017 (PDF)
SNSL toimintasuunnitelma 2017 (PDF)