APUOHJAAJAKOULUTUS 2020

Nuorisosirkusliiton apuohjaajakoulutus on suunnattu sirkusharrastajille, jotka ovat kiinnostuneita sirkuksen ohjaamisesta ja toimimaan apuohjaajan tehtävissä. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa ohjaamiskokemusta, mutta siitä ei ole haittaakaan. 

Apuohjaajakoulutuksen painopiste on pedagogisten valmiuksien kehittämisessä, ei sirkusharjoittelussa. Koulutuksessa osallistujat pääsevät pohtimaan:

–    apuohjaajan työnkuvaa ja tehtäviä

–    oppimista ja opettamista

–    ryhmädynamiikkaa, ryhmäytymistä ja ryhmän ohjaamista

–    turvallista harjoittelua

–    pelien ja leikkien käyttöä, sovelluksia ja variaatioita sirkusopetuksessa

–    akrobatian, ilma-akrobatian, tasapainoilun ja jongleerauksen didaktiikkaa

–    sirkustaidetta, ilmaisutaitoa, esittämistä ja esityksen rakentamista

–    tavoitteiden asettamista sekä palautteen antamista ja saamista.

Koulutus sisältää lyhyitä opetustuokioita, ryhmätöitä, yksin ja yhdessä tehtäviä toiminnallisia harjoitteita sekä etätehtäviä. Ja tietenkin paljon mukavaa tekemistä, treenailua ja hengailua hyvässä seurassa!

MISSÄ JA MILLOIN? Apuohjaajakoulutus  järjestetään 5.–9.8.2018 Taidekoulu Estradilla, Lappeenrannassa.

HINTA? Koulutuksen hinta on 175€ (jäsenyhteisöön kuuluvat) | 225€. Opetuksen lisäksi hintaan sisältyy ruoka (aamupala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala) ja lattiamajoitus. Kysy rohkeasti sirkuskoulultasi tukea koulutusmaksuun. 

MITEN MUKAAN? Hae koulutukseen tästä 15.5. mennessä. Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajan lupa hakea koulutukseen. Koulutukseen valituille ilmoitetaan kesäkuussa.

APUOHJAAJAKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Kontaktiopetusta 41 ot ja itsenäistä työskentelyä 4 tuntia.

Johdanto sirkuspedagogiikkaan; 8 oppituntia. Aihekokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja selkiyttää opiskelijan pedagogista ajattelua: oman ihmis-, oppimis- ja taidekäsityksen hahmottaminen; tavoitteiden asettaminen, oman työskentelyn reflektointi; palautteen saaminen ja antaminen.

Tavoitteet, reflektio ja palaute; 5 ot

Taidekasvatus; 2 ot

Sirkus taiteena; 1 ot

Sirkuksen oppiminen ja opettaminen; 21 oppituntia. Tavoitteena on: tutustua ryhmäilmiöihin ja oppia tunnistamaan niitä; tunnistaa erilaisia oppimisprosesseja; valmius oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen

Ryhmäytyminen ja ryhmädynamiikka, 5 ot

Oppiminen ja ohjaaminen, 2 ot

Pelit ja leikit, 4 ot

Ilmaisutaito ja luovuus, 3 ot

Tehtävät, roolit, vastuut, 3 ot

Tuntisuunnittelu, 2 ot

Arvot ja identiteetti, 2 ot

Sirkustekniikka ja -didaktiikka; 12 oppituntia.

Akrobatia, 3 ot

Ilma-akrobatia 3 ot

Jongleeraus, 3 ot

Tasapainoilu, 3 ot

Kansalaisfoorumi toimii yhteistyökumppanina koulutuksen järjestämisessä.

Tiedustelut: 

Petra Päivärinne | petra.paivarinne@snsl.fi | 040 1488 042