PEDAGOGINEN SIRKUSOHJAAJAKOULUTUS 2018

Seitsemättä kertaa järjestettävän pedagogisen sirkusohjaajakoulutuksen haku on käynnissä 4.4. asti.  Kontaktijaksot ovat Lappeenrannassa, Kuopiossa, Tampereella ja Lahdessa.

Koulutuksessa osallistujat pääsevät pohtimaan omaa ohjaajaidentiteettiään, päivittämään pedagogisia tietojaan ja taitojaan, ajatuksiaan sirkustaiteesta ja -opettamisesta, sekä jakamaan kokemuksiaan ja hyviksi havaittuja opetuskäytäntöjään. Omassa koulutusryhmässä mahdollistuu vertaistuki ja verkostoituminen.

Sirkusohjaajakoulutus on ensisijaisesti suunnattu sirkuskerhoissa, -kouluissa ja taiteen perusoppilaitoksissa työskenteleville opettajille ja ohjaajille, joilla ei ole pedagogista koulutusta tai jotka tuntevat tarvetta kouluttautua lisää. Joissain tapauksissa koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole sirkusopetustaustaa.

Ohjaajakoulutuksen painopiste on pedagogisten valmiuksien kehittämisessä sekä ohjaajaidentiteetin tarkastelussa.

Käsiteltäviä aihekokonaisuuksia ovat:

– sirkuspedagogiikan perusteet (24 ot)
– sirkuksen oppiminen ja opettaminen (30 ot)
– sirkustekniikka ja -didaktiikka (26 ot)

Koulutus sisältää teoriaopetusta, ryhmätöitä,  yksin ja yhdessä tehtäviä toiminnallisia harjoitteita ja etätehtäviä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktijaksoilla, aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä.

Vuoden 2018 koulutus koostuu neljästä lähijaksosta
18.–21. kesäkuuta Taidekoulu Estradi, Lappeenranta
24.–26.elokuuta Kuopion Sirkus, Kuopio
28.–30. syyskuuta Sorin Sirkus,Tampere
26.–28. lokakuuta SaSak, Lahti

sekä etätehtävistä ja oppimispäiväkirjatyöskentelystä.

Koulutukseen haku tapahtuu uuden ilmoittautumispalvelun kautta. Ilmoitamme hakijoille koulutukseen hyväksymisestä hakuajan päättymisen jälkeen.

Koulutuksen hinta on 275 euroa jäsenyhteisöjen edustajille ja 375 euroa muille.

Koulutus järjestetään Kansalaisfoorumin tuella. 

Hae koulutukseen tästä 4.4.2018 mennessä.

Tutustu opetussuunnitelmaan.