PEDAGOGINEN SIRKUSOHJAAJAKOULUTUS 2017

Suomen Nuorisosirkusliitto järjestää vuonna 2017 pedagogisen sirkusohjaajakoulutuksen kuudetta kertaa. Koulutuksen päivämäärät ovat

19.–22.6. pedagoginen ohjaajakoulutus, osa 1/4
22.–24.9. pedagoginen ohjaajakoulutus, osa 2/4
20.–22.10. pedagoginen ohjaajakoulutus, osa 3/4, Circus Helsingin tiloissa
10.–12.11. pedagoginen ohjaajakoulutus, osa 4/4

Koulutuksen lähiopetusjaksot järjestetään eri paikkakunnilla. Lisäksi koulutus sisältää etätehtäviä.

Ilmoittautuminen 31.3. asti.

Lue lisää koulutuksesta

 

PEDAGOGINEN SIRKUSOHJAAJAKOULUTUS 2016

Suomen Nuorisosirkusliitto järjestää pedagogisen sirkusohjaajakoulutuksen viidettä kertaa.

Ohjaajakoulutus on ensisijaisesti tarkoitettu tällä hetkellä sirkuskerhoissa, -kouluissa ja taiteen perusoppilaitoksissa työskenteleville opettajille ja ohjaajille, joilla ei ole pedagogista koulutusta tai jotka tuntevat tarvetta kouluttautua lisää. Joissain tapauksissa koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole sirkusopetustaustaa.

Koulutusta voi myös ajatella alalla toimivien opettajien vertaistukena ja ammatillisen osaamisen ylläpitona. Koulutuksessa osallistujat pääsevät pohtimaan omaa ohjaajaidentiteettiään, päivittämään pedagogisia tietojaan ja taitojaan, ajatuksiaan sirkustaiteesta ja opettamisesta, sekä jakamaan kokemuksiaan ja hyviksi havaittuja opetuskäytäntöjään.

Ohjaajakoulutuksen painopiste on pedagogisten valmiuksien kehittämisessä sekä ohjaajuuden pohtimisessa. Käsiteltäviä aihekokonaisuuksia ovat:

– sirkuspedagogiikan perusteet (21 ot)

– sirkuksen oppiminen ja opettaminen (30) ot

– sirkustekniikka ja -didaktiikka (26 ot)

 

Koulutus sisältää yksin ja yhdessä tehtäviä toiminnallisia harjoitteita, ryhmätöitä, teoriaopetusta ja etätehtäviä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktijaksoilla, aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä.

Vuoden 2016 koulutus koostuu neljästä lähijaksosta:

20. – 23. kesäkuuta
26. – 28. elokuuta
23. – 25. syyskuuta
28. – 30. lokakuuta

sekä etätehtävistä ja oppimispäiväkirjatyöskentelystä.

Ilmoittautuminen koulutukseen on käynnissä 29.2. asti tästä . Koulutukseen valituille ilmoitetaan maaliskuussa.

Koulutuksen hinta on 250 € jäsensirkuslaisille, muut 350 €. Kontaktijaksojen tilat pyritään järjestämään niin, että lattiamajoitus on mahdollinen.

Kansalaisfoorumi toimii yhteistyökumppanina koulutuksen järjestämisessä.

Lisätietoja: petrap@snsl.fi

 

Pedagogisen sirkusohjaajakoulutuksen 2016 opetussuunnitelma

Kontaktiopetusta 77 ot ja itsenäistä työskentelyä (mm. etätehtävät, oppimispäiväkirja) 23 tuntia. Koulutukseen käytettävä laskennallinen työaika on 100 tuntia.

 

Sirkuspedagogiikan perusteet; 21 oppituntia + 9 tuntia omaa työtä.

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja selkiyttää opiskelijan pedagogista ajattelua:

– oman ihmis-, oppimis- ja taidekäsityksen hahmottaminen
– keskeisten käsitteiden tunteminen
– opetellaan asettamaan tavoitteita, reflektoimaan omaa työskentelyä sekä saamaan ja antamaan palautetta
– hahmotetaan taiteen ja kasvatuksen suhdetta sekä tarkastellaan erilaisia sirkusopetuksen traditioita ja uskomuksia
– sirkuksen yhteisöllisyys opettamisen välineenä

tavoitteet, reflektio ja palaute, 6 ot
taidekasvatus ja kasvatuksen taide, 5 ot
sirkus taiteena, 6 ot
sosiokulttuurinen innostaminen, 4 ot

Sirkuksen oppiminen ja opettaminen; 30 + 8.

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa sirkustunnin oppimisprosesseja ja että hän osaa suunnitella ja toeuttaa sirkusopetusta, arvioida ja kehittää omaa työskentelyään sekä  hahmottaa työnsä vaikutuksia yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla.

ryhmädynamiikka, 4 ot
sirkus oppimisympäristönä, 2 ot
yksin ja yhdessä, 6 ot
minä opettajana, 6 ot
pelit, leikit ja harjoitteet, 5 ot
lapsen ja nuoren fyysinen kehitys ja harjoittelu, 3 ot
liikeanalyysi ja liikekehittelyt, 4 ot

Sirkustekniikka ja -didaktiikka; 26 + 6.

Tavoitteena on, että opiskelijalla on käsitys sirkuksen päälajeista ja että hän osaa opettaa niitä vähintään alkeistasolla, sekä huolehtia opetustilanteen turvallisuudesta.

akrobatia, 4 ot
ilma-akrobatia, 3 ot
ilmaisutaito, 4 ot
jongleeraus, 4 ot
käsinseisonta, 2 ot
pariakrobatia ja pyramidit, 3 ot
tasapainoilu, 4 ot
vanteet, 2 ot

 

Pedagoginen sirkusohjaajakoulutus 2015

Suomen Nuorisosirkusliitto järjestää sirkusohjaajille 3,5 opintopisteen laajuista sirkusohjaajakoulutusta. Koulutus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Ohjaajakoulutus on ensisijaisesti tarkoitettu tällä hetkellä sirkuskerhoissa, -kouluissa ja taiteen perusopetusoppilaitoksissa työskenteleville opettajille ja ohjaajille, joilla ei ole pedagogista koulutusta tai jotka tuntevat tarvetta kouluttautua lisää. Joissain tapauksissa koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole taustaa sirkusopetuksesta. (Mikäli sinulla ei ole lainkaan aiempaa ohjaajakokemusta, katso lisätietoa apuohjaajakoulutuksesta.)

Koulutusta voi ajatella myös alalla toimivien opettajien vertaistukena ja ammatillisen osaamisen ylläpitokoulutuksena, jonka puitteissa kukin osallistuja pääsee pohtimaan ja päivittämään omia pedagogisia tietojaan ja taitojaan, sekä jakamaan kokemuksiaan ja hyviksi havaittuja opetuskäytäntöjään.

Ohjaajakoulutuksen painopiste on pedagogisten valmiuksien kehittämisessä sekä ohjaajuuden pohtimisessa. Käsiteltäviä aihekokonaisuuksia ovat  sirkuspedagogiikan perusteet, sirkuksen oppiminen ja opettaminen sekä sirkustekniikka ja  -didaktiikka. Koulutus sisältää sekä toiminnallisia harjoitteita että teoriaopetusta.

Kaikki osiot hyväksytysti suorittaneet saavat koulutuksesta kurssitodistuksen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktijaksoilla, aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä.

Vuoden 2015 koulutus koostuu neljästä lähijaksosta sekä etätehtävistä ja oppimispäiväkirjatyöskentelystä.

Lähijaksot järjestetään seuraavasti:
15.-18.6.2015 (ma – to) Taidekoulu Estradi, Lappeenranta
21.-23.8.2015 (pe – su) Jyväskylän sirkuskoulu, Jyväskylä
11.-13.9.2015 (pe – su)  Perheliikuntakeskus Hippa, Tampere
30.10. – 1.11.2015 (pe – su) Koulutuskeskus Salpaus, Lahti

Koulutuksen hinta on 250 euroa ja se sisältää koulutuksen lisäksi lattiamajoituksen.

Kansalaisfoorumi toimii yhteistyökumppanina koulutuksen järjestämisessä.
Seuraavan kerran pedagoginen ohjaajakoulutus järjestetään 2017.

Lisätietoja: petrap@snsl.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on käynnissä 30.4. asti.
Ilmoittaudu koulutukseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen petrap@snsl.fi ja kerro seuraavat tiedot:

yhteystietosi ja lyhyt esittely itsestäsi
taustasi sirkusohjaajana/-opettajana: kuinka kauan olet opettanut, minkä ikäisiä ja tasoisia oppilaita, mitä lajeja
1-2 sivun pituinen motivaatiokirje, jossa voit käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita:

– miksi haluat osallistua koulutukseen, omat odotuksesi
– minkälaista hyötyä tai arvoa ajattelet sen tuovan omaan työhösi
– oma opetusfilosofia
– omat mielenkiinnon kohteet, inspiraation lähteet
– sirkustaiteen ja opettamisen suhde


Pedagogisen sirkusohjaajakoulutuksen opetussuunnitelma

Kontaktiopetusta 75 ot ja itsenäistä työskentelyä (mm. etätehtävät, oppimispäiväkirja) 20 tuntia. Koulutukseen käytettävä laskennallinen työaika on 95 tuntia, mikä vastaa 3,5 opintopistettä.

  • Sirkuspedagogiikan perusteet, 21 oppituntia + 7 tuntia omaa työtä

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja selkiyttää opiskelijan pedagogista ajattelua.
Oman ihmis-, oppimis- ja taidekäsityksen hahmottaminen.
Keskeisten käsitteiden tunteminen.
Opetellaan asettamaan tavoitteita, reflektoimaan omaa työskentelyä, sekä saamaan ja antamaan palautetta.
Hahmotetaan taiteen ja kasvatuksen suhdetta, sekä tarkastellaan erilaisia sirkusopetuksen traditioita ja uskomuksia.
Sirkuksen yhteisöllisyys opettamisen välineenä.

tavoitteet, reflektio ja palaute, 6 ot
taidekasvatus ja kasvatuksen taide, 5 ot
sirkus taiteena, 6 ot
sosiokulttuurinen innostaminen, 4 ot

  • Sirkuksen oppiminen ja opettaminen, 29 + 8

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa sirkustunnin oppimisprosesseja ja että hän osaa suunnitella ja toeuttaa sirkusopetusta, arvioida ja kehittää omaa työskentelyään sekä  hahmottaa työnsä vaikutuksia yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla.

ryhmädynamiikka, 4 ot
sirkuskerho oppimisympäristönä, 2 ot
yksin ja yhdessä, 7 ot
minä opettajana, 5 ot
pelit, leikit ja harjoitteet, 4 ot
lapsen ja nuoren fyysinen kehitys ja harjoittelu, 3 ot
liikeanalyysi ja liikekehittelyt, 4 ot

  • Sirkustekniikka ja -didaktiikka; 25 + 5

Tavoitteena on, että opiskelijalla on käsitys sirkuksen päälajeista ja että hän osaa opettaa niitä vähintään alkeistasolla, sekä huolehtia opetustilanteen turvallisuudesta.

akrobatia, 4 ot
ilma-akrobatia, 2 ot
ilmaisutaito, 4 ot
jongleeraus, 4 ot
käsinseisonta, 2 ot
pariakrobatia ja pyramidit, 3 ot
tasapainoilu, 4 ot
vanteet, 2 ot