Liiton perustaminen

Suomen NuorisoSirkusliitto ry eli SNSL on perustettu vuonna 1991 Latuskan Sirkuksen kannatusyhdistyksen aloitteesta. Useat kerhot eri puolilla Suomea olivat ottaneet sirkustoiminnan omakseen ja halusivat nyt liittyä yhteen. Tarkoituksena liittymisellä oli järjestää koulutusta ja erilaisia tapahtumia suppealle, mutta sitäkin innokkaammalle harrastajajoukolle.

Alustava neuvottelu asiasta käytiin Varkaudessa 21.10.1991. Neuvotteluissa todettiin liitto tarpeelliseksi mm. koulutuksen, tapahtumien, leirien ja kilpailujen sekä kansainvälisen toiminnan alueilla. Alan harrastus ei ollut vielä tunnettua Suomessa, joten ajateltiin, että yhdessä toimien lasten- ja nuorten sirkusharrastus tulee näkyvämmin esille. Ohjaajien vaihto ja koulutus koettiin myös mielekkääksi ja erittäin tärkeäksi.

Pian alustavan neuvottelun jälkeen pidettiin perustava kokous Varkaudessa. 23.11.1991 pidetyssä kokouksessa perustajajäseninä nimensä kirjoittivat Mohammed Hamed, Riitta Voutilainen ja Anneli Heikkinen Varkaudesta (Latuskan sirkus), Raimo Koski ja Rauno Alhoniemi Tampereelta (Sorin sirkus), Ari-Matti Paajanen ja Anne Vihtilä Kuopiosta (Kuopion Lasten ja Nuorten sirkus) Tuula Östergård Lappeenrannasta (Sirkus Tuikku), Päivi ja Jukka Erinko Espoosta (Suvelan sirkus) sekä Matti Kajosmaa ja Sylvi Rukalahti Haminasta (Haminan Teinisirkus).

Keskusteluissa pohdittiin sirkuksen asemaa harrastuksena ja ammattina. Liiton tarkoitus nähtiin molempia tukevana. Ammattikoulutus takaisi kerhoille päteviä ohjaajia, ja harrastuksena sirkus tukee muuta yleistä kasvatus- ja nuorisotoimintaa. Perustamisilmoitus yhdistysrekisteriin saapui 2.1.1992 ja rekisteröinti tapahtui 21.4.1994.

Toiminnan käynnistäminen

Liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Mohammed Hamed ja hallituksen jäseniksi Tuula Östergård, Rauno Koski, Matti Kajosmaa, Ari- Matti Paajanen, Päivi Erinko sekä Anneli Heikkinen. Liittymismaksuksi päätettiin 500 mk ja jäsenmaksuksi 100 mk/yhdistys.

Uuden liiton seuraavassa kokouksessa 14.2.1992 päätettiin kartoittaa Suomessa oleva sirkusharrastus. Kartoitus toteutettiin Suomen Kuntaliiton kanssa yhteistyötä. Kysely lähetettiin kaikkien kuntien nuorisotoimintaa järjestäviin organisaatioihin. Vastauksia tuli runsaasti, ja tällä tavalla löytyi useita uusia jäsenehdokkaita. Kysely auttoi myös selvittämään missä ja millä tavalla sirkusharrastus toteutui eri puolilla Suomea.

Vuonna 1993 perustettiin liiton jäsenlehti Sirkuspyramidi. Seuraavana vuonna oli liiton ensimmäiset nuorisosirkusfestivaalit.

Suomessa oli liiton perustamisen aikaan lukuisia sirkuskerhoja ja erilaisia yhdistyksiä, joiden sirkustoiminta oli käynnistynyt jo 80-luvulla. Aktiivisimmat näistä toimivat aloitteentekijöinä yhteisen liiton perustamiseksi. Yhteistyö nähtiin tärkeänä alalla, joka oli uusi, ja jonka harrastajamäärät olivat vähäiset. Liiton toiminnan tavoitteeksi määriteltiin tuolloin seuraavia asioita:

  • koota nuorisosirkustoimintaa harjoittavia yhteisöjä järjestettyyn yhteistoimintaan
  • sirkusharrastuksen edistäminen ja kehittäminen taiteellisesti korkeatasoiseksi
  • edistää nuorisosirkusten taloudellisen tason kohoamista sekä valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä etuja

 Liiton järjestämät nuorisosirkusfestivaalit

1994 Lahti
1995 Tampere
1996 Turku
1997 Eno
1998 Espoo
1999 Lappeenranta
2000 Tampere
2001 Helsinki
2002 Turku
2003 Orivesi
2004 Kupla-festivaali, Tampere (yhteistyössä Nuori Kulttuuri -säätiön kanssa)
2006 Rovaniemi
2011 Espoo
2013 Orivesi
2015 Kuopio
2017 Lappeenranta