Tälle sivulle listataan erilaisia hyödyllisiä verkkoaineistoja. Liiton omia julkaisuja löytyy kohdasta Julkaisut.

Sirkuksen ohjaamisen avuksi

 • Etätreenilinkkejä Kooste etäopetusta- ja treenivinkkejä julkaisevista SNSL:n jäsenorganisaatioista ja muista toimijoista, sisältää myös treenimateriaalikoostesivuja -tai pankkeja. Avuksi etäopetuksen suunnitteluun tarvittaessa.
 • SIRKUS – luovaa liikuntaa kouluun Menetelmäopas yhteisölliseen ja omaehtoiseen sirkustoimintaan. Julkaisija Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppu.
 • Edellä mainittuun oppaaseen liittyvät tehtäväkortit (mm. leikkejä ja harjoitteita)
 • Art Againts Racism. Menetelmäopas rasisminvastaiseen työskentelyyn nuorten kanssa. Allianssi ry. (Suomen Nuorisosirkusliitto ollut mukana tekemässä opasta)
 • Taiteen edistämiskeskuksen julkaisema Taiteen puheeksiottamisen opas avaa taidepuhetta sarjakuvan kautta.
 • Siteswap-kortit jongleerausharjoituksiin  (PDF)
 • PEYC-hankkeen mestarikursseilta on koottu laaja materiaalipankki kaikkien käyttöön. Sivustolta löytyvät muun muassa kurssiohjelmat ja monipuolisesti erilaisia harjoituksia, leikkejä ja muita vinkkejä, joita voi hyödyntää sirkusopetuksessa. Tutustu materiaaleihin EYCOn sivuilla
 • Pieni sirkusopas Sirkustaiteen menetelmäoppaassa annetaan käytännön ohjeet sirkuslajeista, jotka ovat lapsille ja nuorille sopivia ja turvallisia. Lajit ovat sellaisia, että ne on mahdollista ottaa kouluissa mukaan opetukseen.
 • Sirkus Kipinä – Sirkus osaksi kouluvuotta Opastaa kouluja ja päiväkoteja käyttämään sirkuksen menetelmiä omassa yhteisössään.
 • Kalle Lehdon tekemän jongleerausopin avulla on mahdollista opetella jongleeraamaan ilman aikaisempaa kokemusta aiheesta. Lataa Jongleerausoppi linkistä: JONGLEERAUSOPPI

Sosiaalinen sirkus ja osallistava taide

Opinnäytetöitä

 • Minna Heiniö: Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä. Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille. Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäyte (2012) Lataa
 • Veera Jukkara: Olemme sitä, miten viestimme. Sisäinen viestintä Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poossa. Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäyte (2012) Lataa
 • Susanna Hintikka: Taide tavaksi – taideopetus hyvinvointia luomassa. Kehittämissuunnitelma Espoon esittävän taiteen koulun HYVE-ryhmien toteuttamiseksi. Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäyte (2012) Lataa
 • Pilvi Kuitu: Sosiaalisen sirkuksen toiminnan vaikutukset vanhusten hoivaympäristössä. “Sirkuksessa unohdan aina, että on sairautta. Tampereen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö YAMK (2013) Lataa
 • Anna Saarelainen: Sirkustaidot syrjäytymisen estämisen välineinä. Sosiaalisen sirkuksen äärellä. Tampereen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö (2012) Lataa
 • Riikka Åstrand: “Mustakin olis voinu tulla joku huligaani jos mä en olis siihen sirkukseen jumittunu.” Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä – tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista. Helsingin yliopisto, pro gradu -tutkielma (2007) Lataa
 • Susanna Paavola: Vertikaaliköysi – materiaali ja kiinitykset. Turun ammattikorkeakoulu, esittävä taide/sirkus, opinnäytetyö (2017)
 • Marina Myukhkyurya: Hand to hand – vaihe vaiheelta. Turku ammattikorkeakoulu, teatteri-ilmaisun ohjaaja/sirkus, opinnäytetyö (2015)
 • Kati Jalava: Sirkusunia: Sosiaalista sirkusta mielenterveyskuntoutujille Pieksämäki, Diakonia-ammattikorkeakoulu.
  Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK). Opinnäytetyö (2016).
 • Susan Johnsson: Kokemuksia sosiaalisesta sirkuksesta: ”Mä olin yksi päivä tosi surullinen ja yks päivä tosi iloinen.”. Tutkimuksen aiheena on turvapaikanhakijanuorten kokemukset sosiaalisesta sirkustoiminnasta. Tutkimuksessa tarkastellaan osallistujien tyytyväisyyttä heidän hyvinvointinsa eri osa-alueisiin nuorten tämänhetkisessä elämäntilanteessa ja osana sirkustoimintaa. Turun yliopisto, pro gradu -tutkielma (2018)

Muita oppaita

In English

Circus Trainers
PEYC resource center: lots of circus games, tips how to teach circus (see the contents under each masterclass)

CATE Handbook: Basic Circus Trainer Progammes (PDF). Circus Adults Training Europe (FYCA participated).

“Look at me!” – The circus approach: working with children and young people through the circus arts, by Steven Desanghere.
Stories and methods on how to deal with diversity and accessibility.

FEDECin pedagogiset sirkusoppaat:

Social Circus