Apuohjaajakoulutus 2018

 

Nuorisosirkusliiton apuohjaajakoulutus on suunnattu sirkusharrastajille, jotka ovat kiinnostuneita sirkuksen ohjaamisesta ja toimimaan apuohjaajan tehtävissä. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa ohjaamiskokemusta, mutta siitä ei ole haittaakaan. Apuohjaajakoulutuksen painopiste on pedagogisten valmiuksien kehittämisessä, ei sirkusharjoittelussa.

Koulutuksessa osallistujat pääsevät pohtimaan:

–    apuohjaajan työnkuvaa
–    oppimista ja opettamista
–    ryhmädynamiikkaa, ryhmäytymistä ja ryhmän ohjaamista
–    turvallista harjoittelua
–    pelien ja leikkien käyttöä, sovelluksia ja variaatioita sirkusopetuksessa
–    akrobatian, ilma-akrobatian, tasapainoilun ja jongleerauksen didaktiikkaa
–    sirkustaidetta, ilmaisutaitoa, esittämistä ja esityksen rakentamista
–    tavoitteiden asettamista ja palautteen antamista

Koulutus sisältää mikroluentoja, ryhmätöitä, yksin ja yhdessä tehtäviä toiminnallisia harjoitteita sekä etätehtäviä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktijaksolla, aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä.

MISSÄ JA MILLOIN?

Apuohjaajakoulutus  järjestetään 2.–6.8.2018 Taidekoulu Estradilla, Lappeenrannassa.

HINTA

Koulutuksen hinta on 175€ (jäsenyhteisöön kuuluvat) | 225€. Opetuksen lisäksi hintaan sisältyy ruoka (aamupala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala) ja lattiamajoitus.

MITEN MUKAAN?

Koulutukseen haku tapahtuu uuden ilmoittautumispalvelun kautta.  Jos olet jo rekisteröitynyt uuteen ilmoittautumisjärjestelmään, hae koulutukseen tästä, jos et ole vielä rekisteröitynyt, hae koulutukseen tästä 17.6.2018 mennessä. Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajan lupa hakea koulutukseen.

Koulutukseen valituille ilmoitetaan kesäkuussa.


APUOHJAAJAKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Kontaktiopetusta 41 ot ja itsenäistä työskentelyä 4 tuntia.

Johdanto sirkuspedagogiikkaan; 8 oppituntia
Aihekokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja selkiyttää opiskelijan pedagogista ajattelua:
–    oman ihmis-, oppimis- ja taidekäsityksen hahmottaminen
–    tavoitteiden asettaminen, oman työskentelyn reflektointi
–    palautteen saaminen ja antaminen

Tavoitteet, reflektio ja palaute; 5 ot
Taidekasvatus; 2 ot
Sirkus taiteena; 1 ot

Sirkuksen oppiminen ja opettaminen; 21 oppituntia
Tavoitteena on
–    tutustua ryhmäilmiöihin ja oppia tunnistamaan niitä
–    tunnistaa erilaisia oppimisprosesseja
–    valmius oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen

Ryhmäytyminen ja ryhmädynamiikka, 5 ot
Oppiminen ja ohjaaminen, 2 ot
Pelit ja leikit, 4 ot
Ilmaisutaito ja luovuus, 3 ot
Tehtävät, roolit, vastuut, 3 ot
Tuntisuunnittelu, 2 ot
Arvot ja identiteetti, 2 ot

Sirkustekniikka ja -didaktiikka; 12 oppituntia
Akrobatia, 3 ot
Ilma-akrobatia 3 ot
Jongleeraus, 3 ot
Tasapainoilu, 3 ot

 

Kansalaisfoorumi toimii yhteistyökumppanina koulutuksen järjestämisessä.

Tiedustelut: Petra Päivärinne | petra.paivarinne@snsl.fi