Räätälöityjä koulutuksia sirkuskouluille

Esimerkkejä ja ehdotuksia mahdollisista työpajoista:

 

Voima- ja liikkuvuus sirkusharjoittelussa | Henri Hänninen

Työpajassa käydään läpi voima- ja liikkuvuusharjoittelun perusteita ja lainalaisuuksia erityisesti sirkusharjoittelun näkökulmasta. Tavoitteena on jakaa tietoa jonka pohjalta voi keksiä uusia harjoitteita ja varioida vanhoja hyväksi havaittuja. Työpajan sisältöjä tukee  Nuorisosirkusliiton julkaisemat voima- ja liikkuvuuskortit ja niihin sisältyvä opasvihko. Työpaja soveltuu niin sirkuskoululaisille kuin ohjaajille.

Työpajan kesto ja painotukset sovitaan tilaajan kanssa. Esimerkkihinta: 180 min | 250€ (alv 0%) + kouluttajan mahdolliset matka- ja majoituskulut | max 25 osallistujaa.

 

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus sirkuskoulussa  | Hanne Kauppinen

Työpajassa käsitellään moninaisuuden kohtaamista sirkusopetuksessa: keskustellaan ja työstetään normien, vallan ja vastuun, tiedostamisen ja vallitsevien toimintakulttuurien kysymyksiä makroluentojen ja toiminnallisten menetelmien avulla.

Työpajan kesto ja painotukset sovitaan tilaajan kanssa. Esimerkkihinta: 180 min | 250€ (alv 0%) + kouluttajan mahdolliset matka- ja majoituskulut | max 25 osallistujaa.

 

Helpotusta hallintoon, ketteryyttä yhdistystoimintaan | Evianna Lehtipuu

Koulutuksessa paneudutaan hallintoon, tehtäviin, toimenkuviin ja rooleihin, rahoitukseen, kokouskäytäntöihin sekä yhteisöllisyyteen liittyviin kysymyksiin. Ratkaisuja ja toimintatapoja etsitään sirkuskoulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Koulutus on tarkoitettu kaikille sirkuskoulun hallinnossa mukana oleville: luottamushenkilöille, toimihenkilöille ja vapaaehtoisille.

Koulutuksen kesto ja painotukset sovitaan tilaajan kanssa. Esimerkkihinta: 180 min | 250€ (alv 0%) + kouluttajan mahdolliset matka- ja majoituskulut | max 16 osallistujaa.

Oheislukemistoa: Onnistu muutoksessa. Järjestöjohtajan ja kehittäjän käsikirja. Aaro Harju & Eila Ruuskanen-Himma. SKAF.

 

Työ hyvin, kaikki hyvin? | Petra Päivärinne

Työhyvinvointia käsittelevässä työpajassa mietitään mistä työhyvinvointi koostuu ja mitä se tarkoittaa omassa sirkuskoulussa.  Luottamus, innostus, kannustus, yhteinen suunta, palautteen antaminen ja saaminen, avoin keskustelu ja arvostava vuorovaikutus ovat työhyvinvoinnin kulmakiviä.  Puhutaan tavoitteista, tarpeellisuudesta sekä itsenäisyyden ja yhteenkuuluvuuden vuorottelusta. Valitaan teemat mitkä tuntuvat tärkeimmiltä ja oleellisimmilta juuri nyt. Työpaja sisältää  toiminnallisia harjoitteita yksin, yhdessä ja pienryhmissä.

Koulutuksen kesto ja painotukset sovitaan tilaajan kanssa. Esimerkkihinta: 180 min | 250€ (alv 0%) + kouluttajan mahdolliset matka- ja majoituskulut | max 16 osallistujaa.

 

Sirkusunelmia – unelmien sirkus | Petra Päivärinne

Mistä sinä unelmoit? Minkälainen olisi unelmien sirkuskoulu? Mikä sirkuksessa ja sirkuksen harrastamisessa on tärkeää? Miltä sirkus näyttää tulevaisuudessa? Työpajassa tutkitaan sirkuksen mahdollisuuksia ja omia unelmia. Löytyneistä ja esiin nouseeista materiaaleista, ajatuksista ja ideoista työstetään työpajan päätteeksi demo-esitykset. Työpaja sopii kaikille unelmoinnista ja sirkuksesta kiinnostuneille.

Työpajankesto ja painotukset sovitaan tilaajan kanssa. Esimerkkihinta: 180 min | 250€ (alv 0%) + kouluttajan mahdolliset matka- ja majoituskulut | max 25 osallistujaa.

 

Opetussuunnitelma: mitä, miten ja miksi |  Petra Päivärinne

Työpajassa tutkitaan miten opetussuunnitelma rakentuu, sekä minkälaisia arvoja, oppimiskäsityksiä ja tavoitteita siihen sisältyy. Rakennetaan, päivitetään ja kehitetään sirkuskoulun opetussuunnitelmaa tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Työpajankesto ja painotukset sovitaan tilaajan kanssa. Esimerkkihinta: 180 min | 250€ (alv 0%) + kouluttajan mahdolliset matka- ja majoituskulut | max 16 osallistujaa.

 

Lajityöpajat | vaihtuvia kouluttajia lajin ja sopimuksen mukaan 

Akrobatia | käsilläseisonta | ilma-akrobatia | tasapainoilu | jongleeraus | vipulauta | kolvneria & ilmaisutaito | esityksen anatomiaa: lähtökohtia, rakenteita ja rakentamista | riggaus ja sirkusvälineturvallisuus | valo- ja äänitekniikka ja -suunnittelu

Lajityöpajoja vaihteleviin tarpeisiin ja tilanteisiin: opettajille ja ohjaajille ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi; oppilaille tiiviskurssiksi ja/tai alueleiritoiminnaksi.

Työpajan kesto, sisältö ja painotukset sovitaan tilaajan kanssa. Esimerkkihinta: 180 min | 250€ (alv0%) + kouluttajan mahdolliset matka- ja majoituskulut.

 

Tilaaja, jäsensirkusorganisaatio, vastaa käytännönjärjestelyistä kuten tarkoituksenmukaisesen tilan varaamisesta, ilmoittautumisista, mahdollisesta majoituksesta ja ruuasta sekä niistä muodostuvista kuluista. Nuorisosirkusliitto vastaa koulutuksen sisällöstä ja kouluttajan palkkiosta, mikä laskutetaan tilaajalta. Joissakin tapauksissa työpajan toteuttamiseksi tarvitaan kaksi kouluttajaa jolloin työpajan hintaan lisätään toisen kouluttajan palkkio (n. 50€/ tunti).

 

Olisitko kiinnostunut jostain muusta? Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä!

Yhteydenotot ja tiedustelut: Petra Päivärinne | petra.paivarinne@snsl.fi | 040 1488 042

 

Järjestämme tilauskoulutuksia ja -työpajoja myös muille kuin nuorisosirkuksille ja nuorisosirkuslaisille. Löydät niistä tietoa täältä.