Sosiaalinen sirkus maahanmuuttajatyössä -seminaari

Sirkuksesta siivet elämään -seminaari: Sosiaalinen sirkus maahanmuuttajatyössä

 

Aika: keskiviikko 6.3.2019, klo 9.15-15

Paikka: Luentosali, Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, Tampere

Kenelle: Maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenteleville, työskentelystä kiinnostuneille ja alan opiskelijoille

Ilmoittautuminen 28.2. mennessä tämän linkin kautta 

Tilaisuus on maksuton.

 

Ohjelma:

9.15-9.30 Tervetuloa! Aamukahvia ja asettumista

9.30-11.15 Lyhyesti hankkeesta ja sosiaalisen sirkuksen aakkoset | Sofia-Charlotta Kakko, Lasten ja nuorten säätiö; Kamilla Nisso, Tytti Vuolle, Sohvi Silius; Sorin Sirkus

11.15-12.15  Lounas (omakustanne) esim. Kulttuurikahvila Laikku

12.15-13.45 Parhaat käytännöt maahanmuuttajatyössä -työpaja: sosiaalisen
sirkuksen mahdollisuuksia, menetelmiä ja työtapoja | Kamilla Nisso, Tytti Vuolle; Sorin Sirkus

13.45-14 Kahvipaussi

14-15 Sosiaalinen sirkus osaksi omaa toimintaympäristöä: kokemuksia ja keskustelua moniammatillisista yhteistyömuodoista, taiteilijaorganisaation osaamisen hyödyntämisestä sekä palvelu- ja rahoitusmalleista | Sofia-Charlotta Kakko, Lasten ja nuorten säätiö; Tuija Järvinen, Tampereen kaupunki

 

Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa käytetään sosiaalisen sirkuksen menetelmiä maahanmuuttajatyössä. Työtapa auttaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan ja lisäämään heidän elämänhallintaa kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret saavat työkaluja, joiden avulla jatkopoluille siirtyminen helpottuu. Lisäksi sirkustaitoja opeteltaessa nuoret oppivat suomen kieltä ja kiinnittyvät uusiin sosiaalisiin ryhmiin.

Seminaarissa kuullaan mistä sosiaalisessa sirkuksessa on kysymys ja sosiaalisen sirkuksen vaikutuksista sekä jaetaan Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa opittuja asioita ja hyviä käytäntöjä. Työpajassa tutustutaan sosiaalisen sirkuksen menetelmiin toiminnallisesti ja perehdytään ryhmäytymistä, vuorovaikutusta ja elämäntaitoja edistäviin harjoitteisiin sekä pohditaan mitä ja miten leikkimällä voi oppia. Lisäksi pohditaan moniammatillista yhteistyötä, taiteilijaorganisaation osaamisen hyödyntämistä sekä erilaisia palvelu- ja rahoitusmalleja.

Työpajaohjaajat Kamilla Nisso ja Tytti Vuolle ovat Sorin Sirkuksen sirkusohjaajia. Sorin Sirkus on tamperelainen nuorisosirkus ja sosiaalisen sirkuksen toimija, joka on perustettu vuonna 1985. Sorin Sirkuksen sosiaalisen sirkuksen toiminnan tavoitteena on kehittää ja toteuttaa erilaisille kohderyhmille suunnattua matalan kynnyksen sirkustoimintaa, mikä voimaannuttaa, edistää osallistujien sosiaalisia ja motorisia taitoja, sekä ennen kaikkea ehkäisee syrjäytymistä.

Suomen Nuorisosirkusliitto, hankkeen koulutuksista vastaava taho, on valtakunnallinen sirkusharrastusta edistävä järjestö ja sirkustaideopetuksen asiantuntija. Liitto järjestää tapahtumia, koulutuksia ja nuorisosirkusfestivaaleja. Toimintaa ohjaa ajatus yhteisöllisyydestä ja yhdenvertaisuudesta sekä sirkuksen mahdollisuuksista tarjota iloa ja oppimiskokemuksia kaikille taustoista riippumatta.

Lasten ja nuorten säätiö on 2,5-vuotisen Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen päätoteuttaja. Säätiön toiminnan keskiössä on nuoren oman toimijuuden vahvistaminen ja nuoren kasvun tukeminen.

 

Sirkuksesta siivet elämään -seminaarikiertue jatkuu 15.3. Lappeenrannassa. Lisäksi syksyllä 2019 järjestetään kaksi seminaaria lisää.

Tiedustelut: Petra Päivärinne, Suomen Nuorisosirkusliiton koulutusvastaava | petra.paivarinne@snsl.fi, 040 1488 042