Sirkuksesta siivet elämään -seminaari 15.3., Lappeenranta

 

Sirkuksesta siivet elämään seminaari: Sosiaalinen sirkus maahanmuuttajatyössä

 

Aika: perjantai 15.3.2019, klo 9 – 15

Paikka: Taidekoulu Estradi, Teollisuuskatu 9, Lappeenranta

Kenelle: Maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenteleville, työskentelystä kiinnostuneille ja alan opiskelijoille sekä rehtoreille ja virkamiehille.

Ilmoittautuminen 7.3. mennessä tämän linkin kautta

Tilaisuus on maksuton.

 

Ohjelma:

9 – 9.15 Tervetuloa! Aamukahvia ja asettumista

9.15 – 11 Lyhyesti hankkeesta ja sosiaalisen sirkuksen aakkoset | Sofia-Charlotta Kakko, Lasten ja nuorten säätiö; Oona Möller ja Heikki Tolin, Taidekoulu Estradi

11 – 12 Lounas Estradilla (omakustanne), ennakkotilaus mahdollinen ilmoittautumisen yhteydessä.

12 – 13.45 Parhaat käytännöt maahanmuuttajatyössä -työpaja: sosiaalisen sirkuksen mahdollisuuksia, menetelmiä ja työtapoja | Oona Möller ja Heikki Tolin; Taidekoulu Estradi

13.45 – 14 Kahvipaussi

14 – 15 Sosiaalinen sirkus osaksi omaa toimintaympäristöä: kokemuksia ja keskustelua moniammatillisista yhteistyömuodoista, taiteilijaorganisaation osaamisen hyödyntämisestä sekä palvelu- ja rahoitusmalleista | Ulla Särkinen ja Petra Mäki-Neuvonen; Taidekoulu Estradi

 

Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa käytetään sosiaalisen sirkuksen menetelmiä maahanmuuttajatyössä. Työtapa auttaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan ja lisäämään heidän elämänhallintaa kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret saavat työkaluja, joiden avulla jatkopoluille siirtyminen helpottuu. Lisäksi sirkustaitoja opeteltaessa nuoret oppivat suomen kieltä ja kiinnittyvät uusiin sosiaalisiin ryhmiin.

Seminaarissa kuullaan mistä sosiaalisessa sirkuksessa on kysymys, sosiaalisen sirkuksen vaikutuksista sekä jaetaan Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa opittuja asioita ja hyviä käytäntöjä. Työpajassa tutustutaan sosiaalisen sirkuksen menetelmiin toiminnallisesti ja perehdytään ryhmäytymistä, vuorovaikutusta ja elämäntaitoja edistäviin harjoitteisiin. Lisäksi pohditaan moniammatillista yhteistyötä, taiteilijaorganisaation osaamisen hyödyntämistä sekä erilaisia palvelu- ja rahoitusmalleja.

Työpajaohjaajat Oona Möller ja Heikki Tolin ovat Taidekoulu Estradin sirkusohjaajia. Taidekoulu Estradi tarjoaa laaja-alaista taiteen perusopetusta sirkustaiteessa, teatteritaiteessa ja rytmimusiikissa sekä sirkuksen, teatterin ja rytmimusiikin soveltavan ja sosiaalisen taiteen ryhmiä eri ikä- ja kohderyhmille. Taidekoulu Estradin sosiaalisen sirkuksen toiminta on matalan kynnyksen sirkustoimintaa, joka voimaannuttaa, edistää osallistujien henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Suomen Nuorisosirkusliitto, hankkeen koulutuksista vastaava taho, on valtakunnallinen sirkusharrastusta edistävä järjestö ja sirkustaideopetuksen asiantuntija. Liitto järjestää tapahtumia, koulutuksia ja nuorisosirkusfestivaaleja. Toimintaa ohjaa ajatus yhteisöllisyydestä ja yhdenvertaisuudesta sekä sirkuksen mahdollisuuksista tarjota iloa ja oppimiskokemuksia kaikille taustoista riippumatta.

Lasten ja nuorten säätiö on 2,5-vuotisen Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen päätoteuttaja. Säätiön toiminnan keskiössä on nuoren oman toimijuuden vahvistaminen ja nuoren kasvun tukeminen.

Maaliskuussa 2019 järjestetään myös hankkeen sisältöihin liittyvä seminaari Tampereella 6.3. Syksyllä 2019 järjestetään vielä kaksi Sirkuksesta siivet elämään – seminaaria.

Tiedustelut: Petra Päivärinne, Suomen Nuorisosirkusliiton koulutusvastaava | petra.paivarinne@snsl.fi, 040 1488 042