Pedagoginen sirkusohjaajakoulutus 2020

Hae koulutukseen 15.4.2020 mennessä tällä lomakkeella. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta hakuajan päätyttyä.

Koulutus järjestetään viidessä lähijaksossa:
15.–18.6. Taidekoulu Estradi, Lappeenranta
21.–23.8. Kuopion Sirkus, Kuopio
18.–20.9. Sorin Sirkus, Tampere
16.– 18.10. Helsingin Sirkuskoulu ja Parkour Akatemia, Helsinki
20. – 22.11. SaSak, Lahti

Koulutuksen hinta on 375 euroa jäsenyhteisöjen edustajille ja 500 euroa muille. Kontaktijaksoilla on mahdollisuus lattiamajoitukseen. Ruoka ei kuulu koulutuksen hintaan.

Sirkusohjaajakoulutus on suunnattu sirkuskerhoissa, -kouluissa ja taiteen perusoppilaitoksissa työskenteleville sirkusohjaajille ja -opettajille. Koulutus soveltuu myös lähitaiteiden parissa (tanssi, teatteri) sekä liikunta- ja lapsi/nuorisotyönsektoreilla työskenteleville henkilöille täydentämällä koulutusta omaehtoisella sirkusharjoittelulla. 

Koulutuksessa osallistujat pääsevät tarkastelemaan pedagogisia tietojaan ja taitojaan, ajatuksiaan sirkustaiteesta ja -opettamisesta, pohtimaan omaa ohjaajaidentiteettiään, sekä jakamaan kokemuksiaan ja hyviksi havaittuja opetuskäytäntöjään. Omassa koulutusryhmässä mahdollistuu vertaistuki ja verkostoituminen.

Käsiteltäviä aihekokonaisuuksia ovat:
– sirkuspedagogiikan perusteet (28 ot)
– sirkuksen oppiminen ja opettaminen (38 ot)
– sirkustekniikka ja -didaktiikka (27 ot)

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutus sisältää teoriaopetusta, ryhmätöitä,  yksin ja yhdessä tehtäviä toiminnallisia harjoitteita ja etätehtäviä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktijaksoilla, aktiivista osallistumista sekä annettujen tehtävien tekemistä.

Osallistujapalautetta edellisistä koulutuksista:

” Olen sisältöön ja toteutukseen erittäin tyytyväinen.”

“Sain kaiken mitä odotin ja vielä enemmänkin.”

“Oma ohjaajuus vahvistui, opin sirkustekniikoita ja niiden opettamista, lisäksi verkostoiduin ja sain hyviä uusia ohjaajapareja. Innostuin ja motivoiduin uudella tavalla.”

“Huomasin, että joka viikonloppu olin innostunut ja virkeä. Koulutus oli monipuolinen, innostava ja opettava. Kiitos, kiitos, kiitos!”


Lisätiedot ja tiedustelut: Petra Päivärinne, koulutuksen vastuuopettaja, petra.paivarinne@snsl.fi, 040 1488 042

Koulutus järjestetään Kansalaisfoorumin tuella.