Suomen Nuorisosirkusliiton apuohjaajakoulutus 2017 – 2018

Apuohjaajakoulutus on suunnattu sirkusharrastajille, jotka ovat kiinnostuneita sirkusohjaajan tehtävistä. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa ohjaamiskokemusta, mutta siitä ei ole haittaakaan. Apuohjaajakoulutuksen painopiste on pedagogisten valmiuksien kehittämisessä, ei sirkusharjoittelussa.

Koulutuksessa osallistujat pääsevät pohtimaan:

–    apuohjaajan työnkuvaa
–    oppimista ja opettamista
–    ryhmän ohjaamista, ryhmäytymistä ja ryhmädynamiikkaa
–    turvallista harjoittelua
–    pelien ja leikkien käyttöä, sovelluksia ja variaatioita sirkusopetuksessa
–    akrobatian, ilma-akrobatian, tasapainoilun ja jongleerauksen didaktiikkaa
–    sirkustaidetta, ilmaisutaitoa, esittämistä ja esityksen rakentamista
–    tavoitteiden asettamista ja palautteen antamista

Koulutus sisältää mikroluentoja, ryhmätöitä, yksin ja yhdessä tehtäviä toiminnallisia harjoitteita sekä etätehtäviä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktijaksoilla, aktiivista osallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä.

Lukuvuoden 2017-2018 apuohjaajakoulutus koostuu kahdesta lähijaksosta:

4.-6. elokuuta 2017; Taidekoulu Estradi, Lappeenranta
9.-11. helmikuuta 2018; paikka varmistuu myöhemmin

Haku koulutukseen on käynnissä 11.6.2017 asti. Haku tapahtuu sähköisen lomakkeen kautta. Koulutukseen valituille ilmoitetaan kesä-heinäkuun vaihteessa.

Koulutuksen hinta on 150€ jäsenyhteisöön kuuluville, muille 200€. Koulutus maksetaan kahdessa osassa (à 75€/ 100€).
Opetuksen lisäksi hintaan sisältyy ruoka (aamupala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala) ja lattiamajoitus.

Kansalaisfoorumi toimii yhteistyökumppanina koulutuksen järjestämisessä.

Tiedustelut: Petra Päivärinne | petrap@snsl.fi

 

Apuohjaajakoulutuksen 2017-2018 opetussuunnitelma

Kontaktiopetusta 41 ot ja itsenäistä työskentelyä 4 tuntia.

Johdanto sirkuspedagogiikkaan; 8 oppituntia

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja selkiyttää opiskelijan pedagogista ajattelua:

–    oma ihmis-, oppimis- ja taidekäsitys
–    keskeiset käsitteet
–    tavoitteiden asettaminen, oman työskentelyn reflektointi, palautteen saaminen ja antaminen
–    sirkuksen yhteisöllisyys opettamisen välineenä

Tavoitteet, reflektio ja palaute; 5 ot
Taidekasvatus; 2 ot
Sirkus taiteena; 1 ot

Sirkuksen oppiminen ja opettaminen; 18 oppituntia

Tavoitteena on
–    tutustua ryhmäilmiöihin ja oppia tunnistamaan niitä
–    tunnistaa erilaisia oppimisprosesseja
–    valmius oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen

Ryhmäytyminen ja ryhmädynamiikka, 5 ot
Oppiminen ja ohjaaminen, 2 ot
Pelit ja leikit, 4 ot
Tehtävät, roolit, vastuut, 3 ot
Tuntisuunnittelu, 2 ot
Arvot ja identiteetti, 2 ot

Sirkustekniikka ja -didaktiikka; 15 oppituntia
Akrobatia, 3 ot
Ilma-akrobatia 3 ot
Ilmaisutaito, 3 ot
Jongleeraus, 3 ot
Tasapainoilu, 3 ot

 

Menneet apuohjaajakoulutukset

10.2.-12.2.2017 Apuohjaajakoulutus II

Koulutus järjestetään Taidekoulu Estradin tiloissa Lappeenrannassa.

Koulutuksessa perehdytään akrobatian, ilma-akrobatian, tasapainoilun ja jongleerauksen didaktiikan perusteisiin. Erityisesti sisällöissä keskitytään turvalliseen harjoitteluun, avustamiseen sekä vastaavan ohjaajan ja apuohjaajan väliseen vuorovaikutukseen. Koulutus on tarkoitettu apuohjaajakoulutus ykkösen käyneille.

Koulutus alkaa perjantaina 10.2.2017 klo 18 ja päättyy sunnuntaina 12.2.2017 klo 16.

Koulutuksen hinta on 50 €. Maksu sisältää opetuksen, lattiamajoituksen ja ruuan (aamu-, väli- ja iltapalat, lounaat ja päivällisen).

Ilmoittautuminen täällä 15.1.2017 mennessä. Osallistujia max 20. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Apuohjaajakoulutus I

Liitto järjestää 29. – 31.7. 2016 apuohjaajille tai ohjaamisesta kiinnostuneille sirkusharrastajille oman apuohjaajakoulutuksen Taidekoulu Estradin tiloissa Lappeenrannassa.

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa ohjaamiskokemusta, mutta siitä ei ole haittaakaan. Ennakkovaatimuksena on, että on harrastanut sirkusta. Koulutuksessa aiheina ovat ryhmäytyminen ja ryhmädynamiikka, säännöt ja turvallisuus, sirkuksen opettaminen, esittäminen ja esityksen rakentaminen sekä palautteen antaminen.

Haku koulutukseen on käynnistynyt keväällä 2016.

Koulutusta tukevat OKM ja Suomen Kulttuurirahasto.

Tunnelmia edellisestä apuohjaajakoulutuksesta voi lukea Sirkuspyramidi-lehdestä 3/2014.

29. – 30.1.2016 Apuohjaajakoulutus II

Koulutus järjestetään Taidekoulu Estradin tiloissa Lappeenrannassa.

Koulutuksessa perehdytään akrobatian, ilma-akrobatian, tasapainoilun ja jongleerauksen didaktiikan perusteisiin. Erityisesti sisällöissä keskitytään turvalliseen harjoitteluun, avustamiseen sekä vastaavan ohjaajan ja apuohjaajan väliseen vuorovaikutukseen. Koulutus on tarkoitettu apuohjaajakoulutus ykkösen käyneille.

Koulutus alkaa perjantaina 29.1. klo 19 alkaen ilmoittautumisella, majoittautumisella, iltapalalla ja tutustumisella. Sunnuntaina 31.1. koulutus päättyy klo 16.

Koulutuksen hinta on 50€. Maksu sisältää opetuksen, lattiamajoituksen ja ruuan (aamu-, väli- ja iltapalat, lounaat ja päivällisen).

Ilmoittautuminen 15.1.2016 mennessä. Osallistujia max 20.

 

Apuohjaajakoulutus I, 31.7 – 2.8.2015

Liitto järjesti heinä-elokuun vaihteessa apuohjaajille tai ohjaamisesta kiinnostuneille sirkusharrastajille oman apuohjaajakoulutuksen, joka pidettiin Taidekoulu Estradin tiloissa Lappeenrannassa.

Koulutusta tukivat OKM ja Suomen Kulttuurirahasto.

Tunnelmia edellisestä apuohjaajakoulutuksesta voi lukea Sirkuspyramidi-lehdestä 3/2014.

 

Apuohjaajakoulutus I,  1.-3.8.2014

Liitto järjesti elokuussa apuohjaajille tai ohjaamisesta kiinnostuneille sirkusharrastajille oman apuohjaajakoulutuksen. Koulutus pidettiin 1.-3. elokuuta 2014 Taidekoulu Estradin tiloissa Lappeenrannassa.