PEYC-hanke (2015-2017)

Suomen Nuorisosirkusliitto koordinoi vuosina 2015-2017 kaksiosaista eurooppalaista yhteistyöhanketta nimeltään Professionalising European Youth Circuses (PEYC). Hankekumppaneina oli kahdeksan muuta eurooppalaista nuorisosirkusten kattojärjestöä. Hanke kehitti eurooppalaisten nuorisosirkusopettajien ja -ohjaajien ammatillisia valmiuksia sirkusopetuksen ja nuorisotyön saralla. Koulutusta järjestettiin myös sirkuskoulujen johtajille ja hallintohenkilökunnalle. Hanke koostui sirkusohjaajakoulutuksesta sekä Masterclass-kursseista, joita järjestettiin yhteensä seitsemän.

PEYC-hankkeen englanninkieliset sivut löydät osoitteesta www.peyc.eu

Hankekumppaneihin voit tutustua täällä

Hyödynnä vinkit ja tutustu materiaaleihin!

PEYC-hankkeen mestarikursseilta on koottu laaja materiaalipankki kaikkien käyttöön. Sivustolta löytyvät muun muassa kurssiohjelmat ja monipuolisesti erilaisia harjoituksia, leikkejä ja muita vinkkejä, joita voi hyödyntää sirkusopetuksessa. Tutustu sivustoon: www.peyc.eu/resource-centre/

Opas sirkuksen käytöstä nuorisotyössä: “Look at me!” The circus approach: working with children and young people through the circus arts

Vinkkejä sirkuskoulujen hallintohenkilökunnalle suunnattujen koulutusten järjestämiseen: How to set up a Masterclass for circus school administrators (pdf-muodossa)

Sirkuskoulujen hallintohenkilökunnalle ja sirkuskoulujen johtajille suunnattujen, hankkeessa järjestettyjen koulutusten sisältöihin voit tutustua kuvallisissa raporteissa:

1) Hannover first notes Kuvaraportti Hannoverissa 17.-21.12.2016 pidetystä koulutuksesta, jonka aiheena oli “How to run a circus school : Governance”

2) First notes PEYC masterclass Amersfoort: report on the masterclass in Amersfoort with notes on the masterclass topics and a reading list

3) First notes masterclass Hay-on-Wye: Kuvaraportti 2.-7.4.2017Hay-0n-Wyessä pidetystä koulutuksesta, jonka aiheena oli “How to run a circus school: Daily Operational Adminstration”

EU Erasmus+ logo#peycCircus